Tel.: +420 724 046 046 Email: prodej@nautilus-bazeny.cz Provozní doba: Po-Pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Informace o laminátových bazénech

CHARAKTERISTIKA LAMINÁTOVÝCH BAZÉNŮ

Bazény jsou vyrobené bez přerušení, napojování dílů a ostrých hran. Trvanlivost a pevnost použitého materiálu dává předpoklad k životnosti více než 30 let.

Tepelná izolace u venkovních bazénů prodlouží koupací sezónu a u vnitřních zajistí celoroční provoz s minimálními náklady na tepelnou energii (tepelné ztráty stěn a dna bazénu s tepelnou izolací se pohybují při venkovní teplotě 0°C a teplotě vody 23°C podle velikosti bazénu od 800 do 1400W). Uzavření tepelně izolačního materiálu proti zemní vlhkosti zaručuje stejné tepelně izolační vlastnosti po celou dobu životnosti bazénu na rozdíl od jejich dodatečné instalace.

Rychlá výstavba - k zákazníkovi se přiveze hotový bazén, možnost nainstalování všech dostupných prvků jako je plavání proti proudu, osvětlení pod vodou, masážních trysek apod.

TECHNICKÉ INFORMACE

Laminátové bazény se vyrábějí postupným vrstvením skelné tkaniny prosycované polyesterovou pryskyřicí na speciálně tvarované formy, které jsou opatřeny separačním nátěrem a dokonale vyleštěny. Jako první vrstva se nanáší speciální dvousložková probarvená hmota (gelcoat) o tloušťce 0,8 mm, tvořící hladký lícní povrch bazénu. V případě mechanického poškození je opravitelná jako lak u auta a po celou dobu životnosti bazénu nepotřebuje speciální údržbu. Na tuto první tenkou plochu se postupně kladou minimálně tři vrstvy skelné tkaniny, které jsou postupně prosyceny a po vytvrdnutí vyztuženy polyesterovou pryskyřicí. Celý výrobní proces probíhá bez přerušení, takže výsledný skelet není nikde napojovaný - jedná se o monolit. Na vyrobenou skořepinu bazénu se pokládají desky polyuretanu o tl. 20 - 30 mm, tvořící tepelnou izolaci. Připojení a zároveň uzavření izolačních desek zajišťuje další vrstva skelné tkaniny. I ta je prosycena polyesterovou pryskyřicí a po vytvrdnutí navíc opatřena parafinovým nátěrem proti zemní vlhkosti. Díky tomu je po celou dobu životnosti bazénu zamezeno přístupu zemní vlhkosti k polyuretanu a jsou zachovány jeho výborné tepelně izolační vlastnosti. Tímto způsobem je také výrazně zvýšena pevnost a tuhost celé bazénové skořepiny.

Celý bazén je vyroben z hygienicky nezávadných materiálů, což je možno doložit atestem. Použité materiály a technologie zaručují oproti jiným typům bazénů vysokou životnost (30-50 let), které odpovídá i desetiletá záruka na bazén (platí pro bazény Nautilus, Tropic a Borneo). Tyto materiály také dovolují velmi jednoduchou opravu při případném mechanickém poškození stěn nebo dna bazénu.

Řez stěnou bazénu s tepelnou izolací

Řez stěnou laminátového bazénu

STAVEBNÍ ČÁST

Před osazením do terénu je nutné individuálně posoudit místní podmínky, zejména s ohledem na soudržnost zeminy, hladinu spodní vody a okolo stojící objekty a stanovit technologický postup a rozsah stavebních prací. Po provedení výkopu v soudržné zemině se na dně provede betonová deska o tl. 100 mm. Po vytvrdnutí se na desku usadí bazén a po dokončení montáže technologie se za současného dopouštění bazénu vodou zasypávají stěny bazénu zavlhčeným betonem. V polovině výšky se betonování na den přeruší. Betonování se dokončí druhý den za použití rozpěrných fošen pro dodržení přímosti hran bazénu. V případě nesoudržné zeminy (písek, navážka) je nutné při betonovaní stěn použít ocelové sítě podle dodané dokumentace.

Nabídka

Naši nabídku laminátových bazénů si můžete prohlédnout v sekci Laminátové bazény.

Ceník

Ceník laminátových bazénů je k dispozici zde.

Fotogalerie

Fotogalerie týkající se realizace laminátových bazénů si můžete prohlédnout zde.